Skip to Content

Föreläsningar och utbildningsdagar

Utbildningsprogram hösten 2017

Furuboda Kompetens anordnar föreläsningar och utbildningar för dig som möter människor i behov av stöd och assistans och till dig som själv lever med en funktionsnedsättning. Programmet för hösten 2017 består av:

Grundläggande utbildning i hjärt- och lungräddning 26 september

Dagens utbildare är Glenn Johansson, HLR-instruktör

Mer information och anmälningsformulär

Ergonomi och förflyttningsteknik 18 oktober

Grundutbildning i ergonomi för personliga assistenter. Information och praktiska övningar kring att använda sin kropp på rätt sätt, för att undvika belastningsskador. Föreläsare är Jenny Bladh Karlsson samt Christer Andersson.

Mer information och anmälningsformulär.

Kommunikation och bemötande 14 november

Reflektera kring vad bemötande innebär i din arbetssituation. Teori och modeller kring bemötande. Genomlysa svåra bemötandesituationer. Teori kring röd zon, försvar samt att identifiera ditt  försvarsbeteende och hur det påverkar ditt bemötande.

Mer information och anmälningsformulär.

Besök av…

Furubodas ambassadörer
När ambassadörerna berättar sina livsberättelser lyssnar både barn och vuxna.
Genom att mötas och samtala kan många fördomar undanröjas och det är föreläsningar med både skratt och allvar.
En föreläsning med ambassadörerna kan bokas på Furuboda, men de besöker också gärna skolor, arbetsplatser och föreningar.
Kontakt: ambassaden@furuboda.se

Mobila Idrottsteamet
Furuboda mobila idrottsteam erbjuder aktiviteter där man får prova på olika idrotter som anpassats så att alla kan vara med. Vi kan arrangera hela temadagar och kortare prova på-pass. Skolklasser, utbildningar eller konferensgäster som vill ha en paus - alla är lika välkomna att boka en annorlunda idrottsupplevelse.
Kontakt: idrott@furuboda.se

Är du nyfiken på hur det funkar?
Möt ambassadörer och idrottsmedarbetare. Läs mer (pdf-fil)

Nyheter

Utbildningsprogram hösten 2017

Furuboda Kompetens anordnar föreläsningar och utbildningar för dig som möter människor i behov av stöd och assistans och till dig som själv lever med en funktionsnedsättning. Här kan du läsa om vårens utbildningar.