Den 25:e februari var vi, Furubodas ambassadörer, i Helsingborg. Vi deltog på en dialogträff för nätverket Onödig ohälsa.

Enligt en enkätundersökning som Region Skåne gjort skattar unga med funktionsnedsättning sin hälsa generellt sämre än unga utan funktionsnedsättning. Under dialogträffen diskuterades enkätsvaren – vad kan det bero på och vad kan vi göra bättre? Frida och Emma delade med sig av sina erfarenheter kring delaktighet, folkhögskolestudier, praktik, arbete och hälsa.

Som avslutning gick vi igenom hur Barnkonventionen och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan användas för att påverka.

En mycket intressant dag som vi är glada över att vara en del av!