fridawebb_110549”Torsdagen den 17 november invigdes Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö, för att sedan pågå fram till lördag eftermiddag. Furubodas Ambassadör, Frida Samuelsson åkte dit över dagen för att ta del av seminarium och föreläsningar under dagen.

– Jag lyssnade på panelsamtalet ”Funktionshinderrörelsen organiserar sig- Med lagen som verktyg” som handlar om hur man kan få hjälp med att driva diskrimineringsfall mot personer med funktionsvariationer. Föreläsarna gick också igenom hur man juridiskt kan få rätt i domstol genom att hänvisa till de konventioner som idag finns men som ännu inte är en del av svensk lagstiftning.

Det var mycket intressant men jag reagerade på att det enbart var två personer med funktionsvariation som satt med i panelsamtalet med tanke på eventets titel, resterande hade ingen synlig funktionsvariation. Det var hur som helst ett väldigt intressant samtal eftersom jag fick bättre koll på hur en juridisk process kan gå till!

Jag besökte också ett seminarium om ”Miffotv”. Miffotv är en serie filmer där personer med intellektuella funktionsvariationer är med och uttalar sig i olika samhällsfrågor.

Dagen var mycket intressant och jag kan tänka mig att själv hålla i en paneldiskussion nästa år!
Frida Samuelsson,
Furubodaambassadör”