”Varför går du så konstigt? Och varför har du svaga muskler? Vilken är din favoritmat? Vad heter din bästa kompis? Vilka fina skor du har!”

Så kan det låta när Furubodas ambassadörer kommer ut till en grundskola* för att berätta om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Syftet med uppdraget är att belysa svårigheter men framförallt visa möjligheter, alltså att öka kunskapen och krossa fördomar.

Efter de mest spontana frågorna brukar det bli knäpptyst i klassrummet samtidigt som ambassadörerna berättar om CP-skada, muskelsjukdom, konst, sondmat, intresse, likheter och olikheter. När de är klara kommer en till uppsjö av nyfikna frågor som besvaras och sedan förhör ambassadörerna sig om vad eleverna lärt sig:

”Att alla är olika, fast ändå lika. Att vara snäll. Att man kan göra många saker när man har en funktionsnedsättning. Att ni är precis som vi.”

Kanske är det bästa betyget man någonsin kan få. Ambassadörerna har ett viktigt och ansvarsfyllt uppdrag.

*Det är inte bara grundskolor som får ambassadörsbesök, vanliga föreläsningsställen är exempelvis även högskolor, föreningar, folkhögskolor och mässor. Intresset och frågorna skiljer sig givetvis beroende på målgrupp, ambassadörerna är vana att anpassa sig.

Alla som är intresserade av att lyssna till ambassadörerna är välkomna att höra av sig till ambassaden@furuboda.se.

fridawebb_110549Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö

”Torsdagen den 17 november invigdes Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö, för att sedan pågå fram till lördag eftermiddag. Furubodas Ambassadör, Frida Samuelsson åkte dit över dagen för att ta del av seminarium och föreläsningar under dagen.

Jag lyssnade på panelsamtalet ”Funktionshinderrörelsen organiserar sig- Med lagen som verktyg” som handlar om hur man kan få hjälp med att driva diskrimineringsfall mot personer med funktionsvariationer. Föreläsarna gick också igenom hur man juridiskt kan få rätt i domstol genom att hänvisa till de konventioner som idag finns men som ännu inte är en del av svensk lagstiftning.

Det var mycket intressant men jag reagerade på att det enbart var två personer med funktionsvariation som satt med i panelsamtalet med tanke på eventets titel, resterande hade ingen synlig funktionsvariation. Det var hur som helst ett väldigt intressant samtal eftersom jag fick bättre koll på hur en juridisk process kan gå till!

Jag besökte också ett seminarium om ”Miffotv”. Miffotv är en serie filmer där personer med intellektuella funktionsvariationer är med och uttalar sig i olika samhällsfrågor.

Dagen var mycket intressant och jag kan tänka mig att själv hålla i en paneldiskussion nästa år!