Bakgrund

Alla människor har rätt att bestämma över sitt eget liv och att kunna uttrycka önskemål och åsikter. För att kunna öka delaktigheten i vardagen och förmågan att ta egna beslut, krävs en fungerande kommunikation.
Inom detta område har Furuboda verkat under många år och successivt utvecklat professionella arbetsmetoder och tekniska lösningar.
Ur detta arbete har också formats ett särskilt kommunikationsteam.

Kommunikationsteamet erbjuder:

Bedömning av kommunikations och kognitiva förmågor
Utprovning av styrsätt och program
Träning av kommunikation och kommunikationshjälpmedel
Utprovning av kognitiva hjälpmedel och inträning av dessa
Utprovning av omgivningskontroll
Personalutbildning
Handledning av personal

Arbetsmetod

Deltagarna kan i samarbete med vårt kommunikationsteam pröva kognitiva och kommunikativa lösningar. Det är viktigt att de aktivitetshinder som upplevs tränas i en vardaglig miljö. På Furuboda finns det många olika situationer, så som i skolan, fritidsaktiviteter och andra sociala sammanhang där detta kan ske på ett naturligt.

I arbetet använder vi oss bland annat av de arbetsmetoder som skapats i Spelhålan. Grunden för arbetet i Spelhålan är att skapa en rolig, avslappnad och motiverande träningssituation med hjälp av datorspel. I datorspelen tränas t ex uthållighet, motivation, koncentration, röst och användning av samma styrsätt som deltagaren använder för sina kommunikationshjälpmedel.

Utformningen av kognitiva och kommunikativa lösningar utgår från deltagarens behov och önskemål i samarbete med närstående och personal från hemorten.

Bliss

Inom området Bliss är Furuboda ett ledande internationellt centra. Bliss är ett grafiskt, internationellt språk som är uppbyggt på begrepp, inte på ljud. Utifrån ett begränsat antal okomplicerade grundsymboler, vilka på ett enkelt sätt kan kombineras, går Bliss att använda på alla språkliga nivåer, från satser med bara ett ord till grammatiskt riktiga meningar med huvudsatser och bisatser. Det finns idag över 2 500 blissymboler.

Att vara aktiv och delaktig är våra ledord!

Furubodas kommunikationsteam

Leg. logoped Håkan Larsson, 0739 88 46 82, hakan.larsson@furuboda.se
Leg. arbetsterapeut Maria Blad, 0739 41 46 73, maria.blad@furuboda.se
Leg. Arbetsterapeut & Vårdlärare Ulla Ekeberg, 0739 41 46 14, ulla.ekeberg@furuboda.se
Tekniker & Musiklärare John Säbom, john.sabom@furuboda.se