Välkommen att kontakta oss!

Epost: förnamn.efternamn@furuboda.se

Kerstin Olofsson, avdelningschef                  Telefon: 044-781 46 22
Per-Olof Hedvall, forskning och omvärld    Telefon: 044-781 46 76

Kommunikationsteamet:
Håkan Larsson, leg logoped                            Telefon: 044-781 46 71
Maria Blad, leg arbetsterapeut                       Telefon: 044-781 46 23
Ulla Ekeberg, leg arbetsterapeut                   Telefon: 044-781 46  38
Karin Persson, leg arbetsterapeut                 Telefon: 044-781 46  39

Mobila IdrottsTeamet
Christina Lindberg, pedagog                           Telefon: 044-781 46 63
Albin Svensson, idrottsmedarbetare             Telefon: 044-781 46 24
Dennis Junge, idrottsmedarbetare                 Telefon: 044-781 46 24 

Ambassaden

Frida Samuelsson, ambassadör                      Telefon: 044-781 46 29 
Emma Jönsson, ambassadör                           Telefon: 044-781 46 29 
Per Axensköld, ambassadör och                     Telefon: 044-781 46 29 
fritidssamordnare