Läs om KompetensCenters senaste projekt finansierade
via medel från Allmänna Arvsfonden.

i3 – idrott – identitet – inklusion
i3 är ett med målsättning att skapa nya möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att kunna delta i idrottslivet; som utövande idrottare, som ledare och med idrott som yrke. Satsningen genomförs i samverkan med Skåneidrotten och med Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté.

Läs mer: http://www.arvsfondsprojekten.se/projekt/i-3-idrott-identitet-och-inklusion

SID – Sinnlighet Interaktion och Delaktighet
Vi vill med projektet SID ‐ Sinnlighet, Interaktion och Delaktighet vidareutveckla Snoezelenkonceptet, i syfte att skapa nya förutsättningar för barn med utvecklingsstörning att kunna utnyttja dagens interaktiva möjligheter.

Läs mer: www.arvsfondsprojekten.se/projekt/sid-sinnlighet-interaktion-och-delaktighet

DIKO – Den digitala kontaktboken
Vi vill med DIKO-projektet skapa nya förutsättningar för att barn med utvecklingsstörning och deras familjer och skolpersonal ska kunna utnyttja dagens potentialer med internetburna kontaktböcker och vidare sociala nätverk.

Läs mer: www.arvsfondsprojekten.se/projekt/diko-den-digitala-kontaktboken

Avslutade projekt >