ATT BESTÄLLA: 

Våga Vara Våga Mötas
1. Våga Vara Våga Mötas – box med porträttfilmer, forumfilmer, inspirationsbok.

2. ”Att vara ung… är att vara människa” – film 36 minuter.
Hur hanterar vi frågor om livet, kärleken och döden? Hur reflekterar vi kring vänskap, rädsla och ensamhet? Hur kan vi närma oss dessa och andra viktiga frågor i en pedagogisk situation?

Våga Vara – Våga Mötas är ett mediematerial som kan vara en stimulerande ingång till att vilja samtala om, reflektera över och arbeta med det som vi kallar livsviktiga frågor.
Materialet används både i skolor och andra sammanhang (ex konfirmationsundervisning) över hela landet.
Läs mer:   http://www.vvvm.se/

Materialet kan beställas från Furuboda mot en administrationskostnad.
Maila din beställning till: info@furuboda.se

ATT LADDA NER:

Projekt LAPH          Learning and APHasia
Tillsammans med Afasifyren i Kristianstad har Furuboda under två år deltagit i ett EU-finansierat lärande partnerskap om utbildning och livslångt lärande för personer med afasi. Ett resultat av projektet är en gemensamt författad rapport som sammanfattar gruppens erfarenheter av vad som är viktigt i arbete för personer med afasi. Rapporten är skriven på engelska.
Report Learning and APHasia

Projekt Teo
Ett projekt om livsåskådning och funktionsnedsättning. I slutrapporten kan du läsa om en del av alla tankar och frågeställningar som togs upp i projektet.
Slutrapport projekt Teo

Unga Möten
I samband med projekt Unga Möten har ett studiematerial tagits fram. Du kan ladda ner materialet och skriva ut den. Materialet får fritt kopieras mot uppgivande av källa.
Studiematerial Unga Möten